Big Data решения

Big Data решения

Задълбочена аналитичност за конкурентно предимство

Big Data предоставя огромен потенциал за организациите, готови да направят следващата стъпка. Нови инструменти и процеси, необходими за реализиране на този потенциал, са вече налични. Някога непреодолимите препятствия – комплексност, множество източници, размер и структура на данните са превърнати във възможности. Една вселена от вътрешни, външни, структурирани, полу-структурирани и неструктурирани данни от социални медии, сензори, машини, уеб логове, и други разнообразни източници сега могат да бъдат използвани за придобиване на практически познания за сферата ни на бизнес. Напредъкът в скоростта позволява трансфер на данни и анализ в реално или близко до реалното време, предоставяйки повече мощ на бизнес анализаторите. Сега, когато отговорите са достъпни, бизнесът може да задава по-задълбочени, по-широкообхватни и по-значими въпроси.

Big Data планиране

Big Data стратегия: Потвърдете сценарий на приложение, научете за нови, специфични за индустрията Ви сценарии и дискутирайте приложимостта им и свързаните с тях предизвикателства.

Big Data архитектура и технологии: Дефинирайте архитектура, която отговаря на вашите Big Data стратегия и цели, и селектирайте правилните инструменти в динамично променящата се технологична сфера.

Оценка на готовността за Big Data: Преди да започнете самата имплементация се уверете, че Вашите технологии, процеси и организация са готови за тази стъпка.

Тестово въвеждане на Big Data:Big Data хостинг среда, най-модерните и иновативни инструменти, както и подкрепата на опитни консултанти ще Ви помогнат да определите, настроите и реализирате Big Data сценарии на приложение – солидна основа, на базата на която да популяризирате ползите от Big Data в цялата организация.

Big Data решения

Център за компетенции: Установете практика за изследване на данните във Вашата организация, за да се възползвате от потенциала на Big Data платформата си.

Управление на Big Data на корпоративно ниво: Big Data е като в Дивия Запад. За да имате успешен бизнес там, трябва да управлявате какви данни допускате до вашата система, как се третират и най-важното – как взимате тези решения. Управлението на данни на корпоративно ниво е ключов фактор във всяка Big Data инициатива, тъй като то ще определи готовността ви за работа с данните в дългосрочен план.

Big Data – качество на данните: Внедрете решение за управление на качество на данните за Big Data инициативата си или разширете съществуваща стратегия, за да сте сигурни, че информацията и анализите, които получавате от Big Data системата си са надеждни и релевантни.

Big Data анализи: Анализирайте новопридобитите и променливите данни, както и историческите данни, за по-задълбочено, по-съдържателно и по-мощно извличане на информация и бизнес познания от когато и да било.

Внедряване на Big Data

Big Data инфраструктура: Изградете платформа, която ще отговори на Big Data нуждите Ви и ще расте в едно с организацията Ви.

Hadoop разработки: Създайте работни места за употреба на новият Hadoop клъстер, прилагайки Sqoop, Flume, Pig, Hive, Spark, Storm и други релевантни технологии.

Приспособяване към Hadoop: Вземете настоящите процеси, използващи скъпи инфраструктура и инструменти, и ги приспособете, за да се възползвате от мощна, но ценово-ефективна платформа.

Ние, от Адастра, ще Ви помогнем да трансформирате големите си данни в истински бизнес ползи за Вашата организация.

Свържете се с нас

Благодаря ти

Ще се свържем с вас възможно най-скоро.