Съгласие за обработване на лични данни

Събиране на информация

За да можем да Ви предоставим адекватна информация, да отговорим на вашите потребности и да Ви осигурим възможност за ефективно използване на нашите сайтове, понякога, ще изискваме лична информация от вас. Лична информация означава всякаква информация, която може да се използва, за да се идентифицира дадено лице, включително и:

  • Име и фамилия;
  • Физически адрес;
  • Телефонен номер;
  • Имейл адрес;
  • Друга информация за контакти.

Когато посетите сайта на Адастра или на някоя от дъщерните компании на Адастра Груп, нашите сървъри ще регистрират информацията за вашите посещения по утвърдените практики в Мрежата. Тази информация не включва лични данни.

Адастра събира информация от потребителите за следните цели:

  • С цел осъществяване и поддържане на комуникация. Име, адрес, е-мейл, телефонен номер могат да бъдат запазени като част от историята на комуникацията. По-голямата част от информацията от тази категория е бизнес информация.
  • За избор на съдържание. Информацията може да бъде използвана за създаването на сайт с по-адекватно съдържание и по-лесен за навигация. Това включва информация събрана в резултат от използването на сайта, както и информация предоставена в съответни формуляри.
  • За да отговаря на потребителски искания и запитвания, включително за сваляне на съдържание, бюлетини или конкретни искания за допълнителна информация.
  • За да отговаря по-добре на заявките. Адастра ще предоставя информация на своите търговски представители с цел отговор на вашите запитвания.
  • Адастра никога няма да продаде или предостави личните Ви данни на трети лица.

Отписване

Адастра осъзнава, че потребителите може да не желаят да бъдат известявани за нови предложения и услуги. Адастра предлага начини за отписване от всякакъв имейл маркетинг, който е резултат от използването на този сайт. Това може да бъде направено в процеса на регистрация или чрез връзки в самите маркетинг имейли. При необходимост, можете да се свържете и директно с нас ,за да променим Вашия статус.