Интернет на нещата

Интернет на нещата

Пренеси интеграцията на следващо ниво

Адастра Ви предоставя над две десетилетия опит в Информационния Мениджмънт, за оползотворяване на свързаността на днешните „Умни“ устройства и експертиза в Big Data и Бизнес Анализа за разработка на истински интегрирани и откликващи на нуждите решения.

Дали го наричаме Интернет на нещата, Дигитализация на Бизнеса, Индустриализация 4.0, или просто поставяме етикет „Умно“ на всяка единица, която искаме да оптимизираме (като в Умни Градове, Умни Сгради, Умни Производства и т.н.), ясно е, че с всички устройства навън, събиращи данни, имаме неограничен потенциал да подобрим бизнес процесите, стига да сме в състояние да достъпим, интегрираме и обработим тези данни, така че да ги направим смислени и подсказващи следващата ни най-добра стъпка. Интернет на нещата означава нови услуги и продукти, подобрение на съществуващите услуги, по-ефективни операции и значително подобрени мониторинг и измерване.

Умен магазин

 • Подобрете клиентското преживяване и редуцирайте времето за обслужване чрез автоматизиране на процесите
 • Маркираните артикули се разпознават в зоната за обслужване и свързват със сметката на съответния клиент
 • Приложение на технологии за лицево разпознаване за асоцииране на потребител и сметки
 • Приложение на висок клас бизнес анализ и “Machine learning” за разпознаване на потребителското поведение свързано с различни промоции
 • Пренеси управлението на логистиката и планограмата на следващо ниво
 • Мониторинг, рипортинг и бизнес анализ в реално време
 • Награди за лоялност, базирани на потребителско поведение

Умно строителство

 • Повишете оперативната ефективност чрез интеграция на данните от сензорите на оборудването с тези на автоматизиращите системи
 • Извършвайте поддръжка на оборудването на база на предсказан риск от събития и намалете неочакваните забавяния и не-планираните прекъсвания на дейността
 • Редуцирайте разходите за застраховка и съответствие чрез употребата на „Умни“ входно-изходни системи за повишена безопасност.

Умни супермаркети

 • Супермаркет решение – ценово-ефективно и щадящо околната среда
 • Сензори поместени в замразяващите отделения, изпращащи данни, за минимизиране на температурните пикове и избягване на електрически повреди на оборудването
 • Намалете оперативните разходи, времето на прекъсване на работата и  брака с мониторинг и бизнес анализ в реално време

Умен превоз

 • Прогноза на трафика и оптимизиране на капацитета чрез Bluetooth маяци, безжично проследяване и обработка на видео и изображения на платформите/ станциите
 • Интеграция на външни данни от градски събития и анализи в социалните мрежи за проактивни действия за предвиждане на вълни от критични трафик нужди
 • Прилагане на бизнес анализ в реално време за проактивно информиране на водачите и пътниците за забавени услуги и алтернативни предложения за придвижване
 • Прилагане на интелигентна поддръжка, базирана на предвиждане на риска от евентуални събития, за минимизиране на не-планирани прекъсвания в експлоатацията и повишена удовлетвореност на пътниците

Умни градове

 • Увеличете ефективността и намалете текущите разходи за ремонти чрез прилагане на интелигентна поддръжка, калкулираща потенциалния риск от събития, свързани с пътищата и мостовете
 • Елиминиране на точките на задушаване чрез интеграция на данни от специални събития и трафик информация в реално време, за автоматизирано управление на светофарите
 • Увеличаване на възможностите за приходи и намаляване на трафика чрез прилагане на търгуване в реално време /чрез мобилни телефони/ на паркоместата в центъра

Умно управление на енергията в сградите

 • Управление на щори, вентилация, отопление и умно осветление чрез анализ и калкулиране на нуждите: Добиване и интегриране на данни от: обкръжаващи температурни датчици, сензори за влажност и прогнозен анализ, базиран на прогнозата за времето
 • Поддръжката на сградите, чрез прогнозни анализи, оперативна оптимизация и синтез от датчици, редуцира разходите за управление на имоти

Свържете се с нас

Благодаря ти

Ще се свържем с вас възможно най-скоро.