Новини


Новини

20. 09. 2011

Адастра България отваря втори офис във Варна

Адастра – 20 Септември 2011- Адастра, водещ доставчик на решения в областта на информационния мениджмънт, услуги и софтуер, с гордост обявява откриването на втори български офис във Варна. Решението идва в отговор на нарастващите потребности за Bestshoring , които Адастра може да предложи на чуждестранните си клиенти, и желанието да се разшири в България и региона.

Фирменият Bestshoring модел на Адастра е доказал своята ефективност, намалявайки общите разходи за придобиване и ползване на решения за информационен мениджмънт, чрез осигуряване на оптимално съчетаване на onshore, nearshore, и оffshore ресурси , за адресиране на нуждите на комплексни проекти. Bestshore избягва уловките на традиционният offshore модел, като гарантира на клиентите един отзивчив, добре интегриран екип с обширна експертиза, обучен и специализиран за конкретните нужди на проекта.

„Офисът на Адастра в София нарастна внушително след откриването си през 2008, и до момента в него работят над 120 консултанти”, казва г-н Любомир Овчаров, Изпълнителен Директор на Адастра България.” Изискванията за bestshore решения и възможността за създаване на такива от локален характер, създават необходимост да се търси допълнителна локация. Варненският офис ще ни позволи да използваме наличните висококвалифицирани кадри в цяла България. В близко бъдеще се очаква да осигурим на нашите клиенти още 40 консултанта.”

„Това е голям скок в развитието на Адастра в международен план, както и възможност за Адастра да продължи да осигурява висококачествени услуги на нашите клиенти в Северна Америка”, казва г-н Дарън Едери, Изпълнителен Директор на Адастра Канада. Също така е и сигурно потвърждение на решението ни за разширяване в България и нашата готовност да инвестираме не само в растежа на Адастра, но също така и в уменията ни да помагаме на нашите клиенти да продължават да инвестират отговорно .”

Адастра България ЕООД

бул. „Черни връх“ 38Б
1407 София, България
Тел:  (+359)2 960 00 30

ул. „Дунав“ 2
9000 Варна, България

[email protected]
www.bg.adastragrp.com

Варна, България, се намира на брега на Черно море. С население над половин милион души, районът е център на висшето образование и обучение с 8 университета. В допълнение към производството, търговията, транспорта и туризма, той е и главен център за финансови услуги в региона.

Адастра осигурява Анализ на Бизнес Информация, Интеграция на данни, Складове от данни и Управление на Ключови Бизнес Данни на водещи компании от целия свят.В продължение на повече от десетилетие Адастра обединява опита от технологии и индустрии и елиминира дистанцията между належащите бизнес нужди и технологично консултиране, за да защити съществуващите инвестиции, отключи и увеличи тяхната бизнес стойност. Интелигентни решения за най-висока ефективност.
За повече информация, моля посетете: www.adastracorp.com.