Новини


Новини

22. 09. 2011

Адастра става партньор на in-memory иноваторите Kognitio

АДАСТРА И KOGNITIO ОБЯВЯВАТ СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чикаго, Илинойс и Торонто, Онтарио, 22 септември 2011  – Пионера в In-memory анализите Kognitio днес обяви, че обединяват сили с Адастра Корп. с цел нови услуги и решения, базирани на платформата на Kognitio за in-memory анализи – WX2. Съгласно условията за партньорството между двете фирми, Адастра ще работи с Kognitio за предоставяне на професионални услуги и консултации по съхраняване на данни и големи Анализи на данни (Data Mining), на крайните потребители на организациите.

Разположена в Торонто, Канада, Адастра е експерт в предлагането на услуги като съхраняване на данни (data warehousing), бизнес анализ (business intelligence) и интеграция на данни. Заедно двете компании ще си сътрудничат на пазара в продаването на WX2 платформата на Kognitio за анализи, като Адастра ще използва своите методологии и опит в различните индустрии за да достави успешни имплементации на in-memory базата.

Сътрудничеството на Kognitio с Адастра е ключово допълнение към съществуващата вече маркетингова стратегия на компанията, имплементирана, съобразно с обявените планове, първоначално в Северна Америка и Европа, а след това и в цял свят.

„Съществена част от мисията на Адастра е да предостави на нашите клиенти първокласни услуги и решения за Информационния Мениджмънт (Information Management)” казва Изпълнителния Директор на Адастра Канада – Дарън Едери. „Нашето партньорство с Kognitio ще ни даде възможност да предоставим решения, обединяващи in-memory бази данни, които бързо се превръщат в конкурентна възможност за следващото поколение на базите от данни (Data Warehouses), интеграцията на информация (Information Integration) и бизнес анализите (Business Intelligence)“.

“Вълнуващо е да можем да предложим на настоящите ни и бъдещи клиенти предимствата от WX2 in-memory анализите, заедно с познанията и опита на Адастра” казва Стийв Милърд – директор „Операции” в Kognitio. „Разширяването на нашите възможности, чрез солидното сътрудничество с Адастра, ще промени начина, по който компании от всякакви мащаби, ще могат да използват предимствата на нашата WX2 in-memory аналитична база данни. По този начин много фирми ще могат да получат информация, която за много организации не е била достъпна преди.”

Kognitio е сред първите мопании въвели много от иновациите подобрили пазара на анализиране на данни, включително и качествата на in-memory базите, Услуги за Скадиране на Данни (Data Warehousing as a Service – DaaS), виртуални матрици за Анализи в реално време (ОLAP cubes) и първоначалните приложения за складиране на данни. Седмата генерация на WX2 платформата на Kognitio предоставя отлична производителност по цял свят, чрез използването на in-memory обработката, както и най-високо ниво на надеждност. WX2 платформата позволява на компаниите, нуждаещи се от високо-интензивен, високопроизводителен анализ на данни, да получат високи резултати, за частица от време и конкурентна цена.

# # #

За Kognitio

Kognitio е дългогодишен иноватор в областта на складирането и анализирането на данни. Компанията е пионер в разработването на много от технологиите използвани в момента, включително най-моредните системи за складиране и бизнес анализиране, включително и първата в индустрията in-memory аналитична база от данни, приложения за складове от данни, паралелна обработка на бази от данни (MPP shared-nothing database) и складирането на данни като услуга (Data Warehousing as a Service – DaaS). Наградената WX2 платформа на Kognitio е най-бързата и скалируема база от данни в индустрията, позволяваща на компаниите да превръщат огромни количества „сурови”, комплексни данни в ценна информация, необходима за разрешаването на техните бизнес проблеми. Kognitio работи с клиенти от различни сфери, включително проучване на пазара ( Market Research), търговия на дребно, телекомуникации, финансови услуги, застраховане, игри и медии. Kognitio има дорекции в Чикаго и Бракнел, Англия и офиси в Ню Йорк, Роули, Минеаполис и други градове в Щатите. Повече информация може да бъде намерена на www.kognitio.com, Twitter на @kognitio и във Фейсбук на www.facebook.com/kognitio

Относно Адастра Корп.

Адастра предлага услуги за бизнес анализи (Business Intelligence), интеграция на данни (Data Integration), складиране на данни (Data Warehousing) и управление на ключови данни (Master Data Management) от най-висок клас, на водещи компании от цял свят. Използвайки придобития над 10 години опит в различни индустрии и технологии, Адастра запълва празнината между належащите нужди на бизнеса и консултантските технологии, с цел запазване на направените инвестиции, отключване и развиване на бизнес потенциала. Интелигентни решения за ненадмината производителност. За повече информация посетете www.adastracorp.com

# # #

За повече информация:
Sean Jackson
Kognitio
[email protected]
Twitter:  @kognitio

Barnaby Clunie
Adastra Corporation
[email protected]
Twitter:  @adastracorp