Новини


Новини

24. 11. 2020

Адастра България се присъедини към програмата за сътрудничество на платформата Google Cloud

Имаме удоволствието да обявим, че се присъединихме към програмата за сътрудничество на платформата Google Cloud и вече оперираме в качеството си на техен официален партньор в предоставянето на облачни услуги.

Това партньорство ще ни даде още по-добра възможност да се възползваме от инструменти и облачни технологии, които ще позволяват на корпоративни клиенти да модернизират софтуерната си инфраструктура в облака и да интегрират дигитални решения с платформата на Google Cloud. 

Адастра България ще си сътрудничи с Google Cloud пri разработването на облачни решения, обучителни програми, сертификации и различни кампании по разпространението на облачни услуги с платформата Google Cloud. 

В качеството си на официален партньор Адастра България ще предоставя следните скалируеми решения :

  • Трансформация на складове от данни (DWH).   
  • Миграция в облака
  • Управление на инфраструктурата и услугите на платформата. 
  • Професионалисти, обучени от Google, които да внедряват и поддържат облачните среди на вече използващи платформата клиенти. 

Чрез това партньорство, ние ще продължим да поставяме клиентите ни на първо място и заедно с тях да развиваме бизнеса си.