Новини


Новини

30. 11. 2011

НАИМ 2011

НАГРАДА НА АДАСТРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ 2011

Адастра с гордост представя Наградите на Адастра за Информационен Мениджмънт: НАИМ 2011.

Награди за най-добра практика в няколко области от сферата на Информационния Мениджмънт ще бъде определена от експертите на Адастра в областта и присъдена на една от организациите номинирани от офисите на Адастра по цял свят.

Победителите от тазгодишното провеждане на НАИМ бяха обявени на симпозиум в Прага, Чехия на 30 Ноември 2011:

Влияние върху бизнеса – Управление на Продажбите (Sales-Force-Management)

SLOVAK TELECOM

 • ПРОЕКТ: Следващо Поколение CRM Автоматизация на Продажбите

Влияние върху бизнеса – Управление на Стойността на Клиента (Customer Value Management)

ЗУНО БАНК АГ

 • ПРОЕКТ: CRM – Event Driven Marketing (Маркетинг определящ се от нуждите на клиента)

Технологичните слоеве на ИМ – Архитектура/Моделиране на Данни

ФОРЕСТЪРС

 • ПРОЕКТ: Имплементиране на индустриалния модел на САС

Технологичните слоеве на ИМ – Интеграция на Данни

БМО ГРУП CUSTOMERS INSIGHTS AND DECISION SUPPORT

 • Проект: Система за Подновяване на Кредитни Карти – Diners Club Интегриране (Credit Card System Renewal – Diners Club Integration)

Стратегия и Производителност на ИМ – Agile Development („Гъвкава” Методология)

БМО ГРУП ИФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

 • Проект: Корпоративни Складове от Данни – Agile Data Acquisition Factory

Влияние върху бизнеса – Контролиране на Риска

CETELEM CR., A.S

 • ПРОЕКТ: Кол Център за Маркетинг и Контролиране на Риска

Влияние върху бизнеса – Финанси/Контрол/ BPM (Контрол на Бизнес-Представянето) /CPM (Контрол на Корпоративното Представяне)

GTS CENTRAL EUROPE

 • ПРОЕКТ: Адастра билинг за търговия за едро (Wholesale Billing) разпространение в Полша и Унгария

Технологичните слоеве на ИМ – Бизнес Анализи/ Отчети

ФОЛКСВАГЕН

ПРОЕКТ: Мобилна платформа за Бизнес Анализ (Business Intelligence)

None

ОТНОСНО НАГРАДИТЕ

На организации из целия свят се отдавани заслуги за остадеността и способността да се справят с проекти в следните категории и под-категории:

 • Информационен Мениджмънт на Влиянието върху Бизнеса (IM Business Impact)
  • Управление на Оценката на Клиента
  • Управление на Продажбите (Sales Force Management)
  • Управление на Риска (Risk Management)
  • Финанси/Контрол/ BPM (Контрол на Бизнес-Представянето) /CPM (Контрол на Корпоративното Представяне
 • Управление на Данни (Data Governance)
  • Управление на Ключови Данни (MDM)
  • Управление на Качеството на Данните (Data Quality Management)
 • Стратегия и Производителност на ИМ
  • Трансформация на ИМ
  • Глобална Доставяне
  • Стратегически ИМ (Strategic IM Outlook)
  • Гъвкава Методология (Agile Development)
 • Технологични Слоеве на ИМ
  • Интеграция на Данни (Data Integration)
  • Моделиране на Архитектури и Данни (Architecture and Data Modelling)

Бизнес Анализи / Отчети (Business Intelligence/Reporting)