Новини


Новини

11. 06. 2013

За първи път в България, във Варна, се проведе курс по Информационен мениджмънт

На церемония на 11 юни 2013 г., в сградата на Технически университет – Варна бяха връчени сертификатите на успешно завършилите първия курс по Информационен мениджмънт, проведен в България. В курса взеха участие 30 души от Варна и региона.

Програмата е разработена и курсът е проведен като съвместна инициатива на „Адастра България” ЕООД и Технически университет – Варна, от екип в състав: проф. д-р Борис Рачев, Технически университет – Варна, г-н Любомир Овчаров, Изпълнителен директор, „Адастра България” ЕООД и г-н Иван Павлов, Проектен мениджър, „Адастра България” ЕООД.

Курсът обхвана следните теми: Същност на Информационния мениджмънт; Основни принципи в моделирането на складове от данни; Управление на качеството на данните; Процеси на интеграцията на данни.  Участниците в курса също така имаха възможност по време на лабораторните упражнения да придобият практически познания (опит) с Ataccama DQC – продукт за управление на качеството на данните на Adastra Group.

Като инициатор на програмата, „Адастра България” ЕООД цели популяризиране на Информационния мениджмънт като сфера на развитие за младите инженери в България. Друга основна цел е дългосрочната съвместна работа с университетите в цялата страна, която ще подпомогне за сближаване на образователната система и необходимостите на бизнеса у нас.