Operational Data Store

Operational Data Store

Системата за складиране на данни, която наистина улеснява работата Ви. „Уау факторът“ е налице

Operational Data Store

Operational Data Store

The First Data Storage System That Really Makes Your Life Easier

Вашите оперативни бизнес процеси са ненужно сложни и затруднени от фрагментирана база данни? Не търсете повече, ние имаме решение за вас – елегантния и функционален ODS (Operatiоnal Data Store), който ще урегулира и ускори процесите без усилия.

Трябва да вземете важни решения, а ключовите Ви данни пристигат прекалено късно? Колко често Ви се налага незабавно да получите допълнителна информация за своите клиенти?  Нуждаят ли се Вашите оперативни процеси от основна настройка, за да се върнат в работно състояние?

За да постигнете всичко това, се нуждаете от нова информационна система, позната като Operational Data Store (ODS). Идентифицирането на нуждите Ви от оперативна информация е задача именно за ODS, тъй като първичната му функция е да поддържа тези оперативни процеси и да не им позволява да бъдат възпрепятствани от друг процес, който може да се намеси в, или забави дейността им. Правилният ODS може едновременно да поддържа/управлява както оперативните, така и оперативно-аналитичните сегменти от вашите процеси едновременно, като по този начин Ви дава възможност да обърнете повече внимание на своя бизнес. Нашият нов ODS  ще се съгласува дори с Вашите съществуващи процеси и системи, така че да не ограничава дейности Ви в краткосрочен и дългосрочен план. Накратко, ще Ви помогне да постигнете целите си и да изпълните плановете си.

Правилно интегрираният ODS може да ускори критичните оперативни процеси с до 80%.

Времето, изписано вдясно, е измерено в работна среда, използвайки характерни технологии. Когато обаче използвате усъвършенствани технологии, това време може да бъде значително намалено.

85

Средното време за реакция, в милисекунди, за потребителски заявки от нашия невероятно голям ODS.

Нашето доказано решение: Оперативния склад за данни на Адастра

ODS на Адастра е доказано решение за съхранение на оперативни данни, което управлява оперативните процеси като резултат от оперативни аналитични задачи.

Нашето ODS решение предлага доказани методологии, процеси, дизайн и модели данни, технологични решения и инструменти, които гарантират максимална ефективност. Също така, то поставя основен фокус върху мета-данните.

Този подход гарантира дългосрочно устойчиво решение и Ви позволява да се възползвате от технология за разработване на модели, в която по-голямата част от програмния код е генерирана, за да гарантира отлична производителност при разработката, по-ниски цени, изключително ниво на стандартизация, давайки Ви ключ към практическото ноу-хау, което сме натрупали в хода на многобройните реализации на ODS.

Що се отнася до начините на приложение, ODS може да бъде използван за интегриране на данни за клиенти или продукти. Разбира се, не трябва да забравяме, че това решение е идеално за Управление на кампании и Управление на ключови данни, тъй като базата ви данни може лесно да бъде свързана с ODS. Потенциалът му е безкраен.

ODS може да изпълнява следните роли:

 • Склад за данни за оперативни процеси
 • Склад за данни за ключови данни
 • Споделен кеш на други системи (интегрирани или не-интегрирани данни)
 • Поддържащ слой от склада за данни (stage layer)
 • Склад за данни за оперативен рипортинг
 • Замeстник на наследени приложения (ODS осигурява данни от вече несъществуващи или заличени системи)

Спрямо честотата на производителността и актуализирането на данни, ODS може да бъде разделен на следните групи:

 • Ad hoc изпълнение или изпълнение при поискване
 • Месечно изпълнение
 • Дневно изпълнение
 • Изпълнение няколко пъти на ден
 • Изпълнение в почти реално време
 • Изпълнение в реално време

Спрямо интеграцията на данни, ODS може да бъде изграден чрез различни методи за извличане на данни:

 • Репликация на таблици от първични системи
 • Репликация на транзакции от първични системи
 • Интеграция на транзакции от първични системи
 • Извличане на данни от склада за данни

По отношение на логическата структура, нашето решение се състои от няколко компонента:

 • Хранилище за данни
 • Трансформационен слой
 • Комуникационен слой
 • Инструменти за администрация и разработка на складиране на данни
 • Инструменти за трансформация и комуникация за разработка на метаданни
 • Инструменти за администриране на други метаданни и документация

Склад за данни

Складът за данни е от съществено значение за цялото решение. То съдържа данните, както и някои селектирани метаданни, необходими за напълно функциониращо решение. Като склад използва доказани, тествани релационни бази данни. Моделът може да бъде създаден според нуждите на клиента или можем да използваме един от нашите специално създадени за дадена индустрия модели, като например тези, използвани в банковите или финансовите институции.

Трансформационен слой

Трансформационният слой е главният носител на логистиката на приложението в ODS решението. Той позволява трансформацията между външния свят и хранилището за данни. Първоначално, API позволява обработването на индивидуални записи на данни или ETL/ELT, който обработва цели групи от данни. Този принцип на филтърен слой разграничава външния свят от вътрешния модул за данни, позволявайки модификации в модела според реалните изисквания и без необходимост от цялостно ре-изграждане. Трансформационният слой може да извършва трансформации на данни в реално време, почти реално време или на групи, според нуждите и изискванията на клиента.

Комуникационен слой

Комуникационният слой свързва ODS с външния свят, като осигурява трансформацията на входящата и изходящата комуникация. По същество, този слой технологично транслира комуникациите във формат, който ODS да може да обработи вътрешно и обратното. Това модулно поведение ни дава възможност да имплементираме решението си безпроблемно в среди, които изискват специфичен начин на комуникация, като например уеб услуги, специфични конектори или специфични формати на комуникираното съобщение. Още повече, възможните комуникационни инструменти могат лесно да бъдат модифицирани, когато се налага.

Инструменти

Отдаваме голямо значение на инструментите на решението ни. Инструментите на Адастра гарантират лесно, централизирано администриране на решения за метаданни, администриране на модули от данни, администриране на трансформации на данни и акуратни потоци от данни, включително тяхното синхронизиране, създаване на документация, мониторинг на решения като функционална единица и интеграция на комуникационният слой. Разбираме значението на метаданните и последващата им употреба в разработката и операциите.

Свържете се с нас

Благодаря ти

Ще се свържем с вас възможно най-скоро.