Качество на данните

Качество на данните

По-добри данни за по-добри решения

 • Discovery
 • DQ Audit/Assessment
 • DQ Program Assessment
 • DQ Business Value Assessment
 • DQ Workshops for Stakeholders
 • Planning and Program Definition
 • DQ Corporate Strategy Definition
 • DQ Roadmap
 • DQ Methodology Establishment
 • DQ/MDM Tool Selection
 • Implementation
 • DQ Strategy Implementation
 • Data Cleansing and De-duplication
 • DQ Measurement and Reporting
 • DQ Firewall
 • DQ Tool Implementation
 • DQ Training and Mentorship

Управление на качеството на данните

Предлаганите от Адастра решения и услуги в областта на качеството на данните, предоставят на организациите надеждни данни и средства за поддържането им. Вашите данни ще бъдат по-чисти, по-прецизни, по-достоверни и по-достъпни. Предизвикателствата пред качеството на данните ще бъдат лесно идентифицирани и ефективно преодолени. Подобрете качеството на данните във Вашата организация с решенията на Адастра.

Бизнес предизвикателства

Поради значимостта на информационните активи, Вашата организация е инвестирала значително в системите си за информационен мениджмънт. Лошото качество на данните компрометира информацията, която системите предоставят. Адастра притежава инструментите и опита да подобри качеството на Вашите данни и текущите процеси, които ги управляват, предоставяйки достъпността, прецизността и увереността, които конкурентоспособността изисква.

Услугите на Адастра

Адастра има специализирани звена в областите на:

• Осигуряване на качеството на данните (Data Quality),
• Управление на ключовите бизнес данни (Master Data Management)
• Управлението на данни на корпоративно ниво (Data Governance).

Екипът на компанията ни, състоящ се от над 30 експерти в областта, е изградил реномето на Адастра на пазарен лидер, с успешно реализирани повече от 40 проекта във водещи международни компании от секторите телекомуникации, комунални услуги, застрахователни и финансови услуги. Влагайки нашите доказани методологии и задълбочени познания, ние проектираме и осъществяваме решения от различен характер и степен на сложност.

Включени услуги:

• Изследване и оценка на качеството на данните/DQ одит
• Работни срещи относно качество на данните
• Дефиниране на корпоративна стратегия за качеството на данните
• План за реализиране на DQ проекта по фази
• Избор на инструменти за управлението на качеството на данните (DQ) и управлението на Ключови Данни (Master Data Management)
• Реализация
• Въвеждане на стратегията за качество на данните
• Почистване на данните и премахване на повтаряеми данни
• Реализация на решения за регулярно следене и подобряване на качестовото на данни
• Защитна стена за качеството на данните (DQ Firewall)
• Обучение и менторство

Свържете се с нас

Благодаря ти

Ще се свържем с вас възможно най-скоро.