Превенция на застрахователни измами

Адастра система за превенция на застрахователни измами

АДАСТРА РПЗИ е комплексно, модулно решение, разработено от Адастра за разкриване на застрахователни измами и подпомагане на процесите за разследване на съмнителни щети. Неговата универсалност, скалируемост и функционалност за анализ на свързаностите, правят АДАСТРА РПЗИ високо-ефективна в множество направления. АДАСТРА РПЗИ продължава всяка година системно да разкрива стотици случаи на застрахователни измами, предотвратявайки безброй други. Настоящото трето поколение на решението добавя повишена гъвкавост, ускорена автоматизация, оптимизиран интуитивен софтуер за управление на щети с висока вероятност за измама, както и интегриран модул за анализ на свързаностите.

Бизнес казус за застрахователния бизнес

Експертите оценяват, че една на всеки десет щети е свързана с някаква форма на измама. Разпределена върху стойността на бизнеса, реализиран от канадските застрахователни компании ($37 милиарда през 2007г., 60% от които са изплатени за покриване на щети), оценката показва, че измамите костват на индустрията над $2 милиарда на година.
В България, според експерти в бранша, годишните загуби на застрахователните компаниите се равняват средно на 5% до 10% от общия премиен приход на пазара. Това означава, че загубите от измами надхвърлят 100 млн. лв. на година. Не е изненада, че измамите са попаднали във фокуса на застрахователните компании и защитните организации. В следствие на общото публично възприятие, че застрахователните измами не водят до конкретни жертви и са престъпления с нисък приоритет, както и поради многообразието от случаи, необходимостта от ескалиране за разследване и високите съдебни разходи, застрахователните компании често избират да изплатят акумулираните загуби, асоциирани с множество „дребни“ щети, включващи някаква форма на измама, са всъщност значителни и всяко решение, в състояние да намали разпространението на измамите дори с малък процент, би могло да постигне съществени резултати.
АДАСТРА РПЗИ подпомага реализирането на спестявания, чрез регулярен мониторинг, разкриване и анализ на нестандартните застрахователни събития на базата на анализ на клиентите, анализ на свързаностите, предмета на застраховане и съответните брокери, агенти и ликвидатори. АДАСТРА РПЗИ предоставя по-високо ниво на контрол и наблюдение, лимитира риска и повишава ефективността на разследванията и успеваемостта при водене на съдебни спорове.

Решението

АДАСТРА РПЗИ включва всички необходими услуги за осигуряване на качеството на данните; за интеграция на данните в аналитични хранилища за данни /Data Marts/ и графични бази данни; за конфигуриране и управление на бизнес правилата; за анализиране на схемата на свързаностите; и за обработка и съхранение на данните за предоставяне на критична, акуратна поддръжка с данни както за автоматизираните процеси, така и за служителите, обслужващи клиентите на застрахователя на предната линия на бизнеса.

None

Индикатори, тегла, резултати

За разкриване на нередно поведение, АДАСТРА РПЗИ настройва разработените индикатори, калкулирайки ги, съгласно оцененото ниво на риск.

Анализ на свързаностите

Модулът за анализ на свързаностите предлага интуитивен интерфейс за пряко изучаване на връзките между всички свързани с подозрителната щета страни. Графичните схеми могат да бъдат конфигурирани и оценявани по същия начин, както и традиционните индикатори за измами.

Филтри

Калкулираните индикатори се филтрират, като щетите идентифицирани като подозрителни се зареждат в рипорт за последваща оценка и анализ. Промени в настройките на филтрите се правят чрез създаване на нова версия на филтъра. По този начин оригиналните версии са налични по всяко време за проследяване и оценка.

Рипорти

Рипортът за съмнителните щети представя детайлите за всеки отделен казус и включва листа с натрупаните точки. Чрез рипортите, във всеки един момент, могат да се валидират настройките на филтъра, заедно с релевантните индикатори, дата на създаване и автор.

Работен процес

АДАСТРА РПЗИ документира целия работен процес, за да осигури мониторинг и одитируемост на ответните действия и тяхната ефективност.

Гъвкавост

Потребителите могат да реконфигурират метаданни настройките си и да настройват приложението, съгласно изискванията си.

Сигурност

Поради чувствителността на информацията, свързана със застрахователни измами, сигурността е организирана на
ниво достъп до базата данни и достъп до настройките за конфигуриране на АДАСТРА РПЗИ.

Ползи за бизнеса

Конкурентно предимство

Уникална система, автоматизираща разкритието и превенцията на измамите и по този начин спестяваща пари на застрахователя, е решителен фактор за придобиване на предимство над конкуренцията.

Изграждане на реноме

В края на деня, измамите се заплащат от коректните и честни клиенти. Ето защо, борбата с измамите не само спестява пари на застрахователя, но също така подобрява репутацията му и по този начин повишава лоялността и удовлетвореността именно на клиентите, които са най-ценни за компанията.

Автоматизация

Застрахователните компании могат да автоматизират процесите, свързани с борбата с измамите, като в същото време ефективно осъществяват пълен контрол върху тях.

Сътрудничество

Анализаторите на измамите могат да си сътрудничат в процеса на разследване, като системата поддържа пълна одитна проследимост на взетите решения.

Лесна интеграция

Предлагайки гъвкави REST APIs, АДАСТРА РПЗИ предоставя лесна интеграция с други застрахователни бизнес процеси. Например, АДАСТРА РПЗИ калкулации могат лесно да се включат във FNOL системите за обработка на щети по експресни, приоритетни бизнес програми.

Съответствие с регулаторните изисквания

АДАСТРА РПЗИ помага на застрахователите да съответстват и дори да надхвърлят регулаторните изисквания, особено по отношение на вътрешните контроли и системите за мониторинг.

Ценова ефективност

Модулната структура на решението води до улеснена интеграция със съществуващите хранилища за данни /Data Warehouse Infrastructure/. Цената би могла да бъде допълнително оптимизирана чрез използване на налични технологии и бизнес инструменти.

Свържете се с нас

Благодаря ти

Ще се свържем с вас възможно най-скоро.