Складиране на данни

Складиране на данни

Подходящата инфраструктура за данни, в помощ на организацията Ви

Индустриалните лидери разбират стойността на акуратната и навременна информация и инвестират в решения за складиране на данните (Data Warehousing). Проектиране на склад за данни, който да посрещне постоянно еволюиращите нужди на компанията Ви, е критично за бизнеса.

От 1996г. Адастра предлага широк набор от услуги и решения, които посрещат нуждите за складиране на данни на организации от различни отрасли. Адастра предоставя цялостно разработване и поддръжка на складове за данни, както и имплементиране на конкретни фази от проекти, които са строго специализирани и изискват висока експертиза. И ако Вашият екип се нуждае от специализирана помощ, ние имаме точното решение. Услугите включват:

  • Оценка на склад от данни: по методологията на Адастра – VisionDW.360™ – разработвана повече от десетилетие на базата на множество проекти, ние Ви осигуряваме ясна представа за текущото състояние на инфрастуктурата и процесите във Вашия информацонен мениджмънт, както и детайлен план как да постигнете целите си
  • Информационна архитектура и планиране: осигурява съгласуване на Вашите текущи и бъдещи проекти със стратегията на компанията Ви
  • Интегриране на данните: интегриране на данни от различни източници или обновяване на Вашите данни чрез използване на последните версии на водещите за пазара софтуерни продукти
  • Проектиране, разработка и управление на Вашия проект за складиране на данни
  • Изграждане на системи за прогнозно моделиране и анализ на данни (Data Mining)
  • Пълен набор от услуги в сферата на информационния мениджмънт

Свържете се с нас

Благодаря ти

Ще се свържем с вас възможно най-скоро.